Niezrealizowane podróże w dobie koronawirusa. Jak otrzymać zwrot kosztów?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Niezrealizowane podróże w dobie koronawirusa. Jak otrzymać zwrot kosztów?
Podróże

Jednym z bardziej odczuwalnych skutków wybuchu epidemii było zamknięcie granic i zakaz podróży. Mocno wpłynęło to na branżę turystyczną: biura podróży odwoływały wycieczki, a linie lotnicze zawiesiły loty, wysyłając pracowników na przymusowe urlopy.

 

 

Linie lotnicze oraz biura podróży, aby zminimalizować swoje straty spowodowane pandemią i uchronić się przed zwrotem pieniędzy za niezrealizowane podróże, zaczęły masowo proponować klientom vouchery lub inne wycieczki dostępne w konkretnym terminie. Niestety klienci z reguły woleli zwrot kosztów i bezproblemowe odstąpienie od umowy.

Zapisy tarczy antykryzysowej

W tarczy antykryzysowej znalazł się zapis, że odstąpienie od umowy zawartej z organizatorem wycieczki dochodzi do skutku dopiero po 180 dniach od złożenia wniosku o odstąpienie od umowy – wcześniej był to termin 14 dni. Rząd wydłużył ten termin między innymi po to, aby dać firmom więcej czasu na wypłacenie klientom zaległych pieniędzy.

Linie lotnicze i biura podróży zaczęły wręcz naciskać na klientów, aby skorzystali z propozycji innej wycieczki lub vouchera. Nie przedstawiały klientowi żadnych innych możliwości.

Apel krajów UE do Komisji Europejskiej

W połowie kwietnia aż 12 krajów Unii Europejskiej zwróciło się do Komisji Europejskiej o prawne uregulowanie kwestii voucherów lotniczych przyznawanych przez linie lotnicze w związku z anulowaniem lotów. Kraje te zwróciły się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o pozostawienie przewoźnikom decyzyjności, co do zwrotu kosztów dla pasażerów za niezrealizowane loty. Komisja Europejska odrzuciła wniosek tych krajów, wydając własne rekomendacje dla przewoźników.

Twarde stanowisko Komisji Europejskiej

Komisja Europejska stwierdziła, że pandemia nie jest powodem do zawieszenia praw pasażerów, odwołując się do rozporządzenia (WE) nr 261/2014, w którym znajduje się informacja, że w przypadku odwołania lotu niezależnie od przyczyny, przewoźnik zobowiązany jest na wniosek klienta do zwrotu pieniędzy za bilet w ciągu 7 dni.

Od początku pandemii Komisja Europejska nie zmieniła swojego stanowiska. Bez względu na ekonomiczne konsekwencje dla przewoźnika, klienci mają prawo do odzyskania pieniędzy za niezrealizowane usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Adina Valedin, Europejska komisarz ds. transportu stwierdziła, że „linie lotnicze mogą wydawać vouchery za odwołany lot tylko wtedy, gdy pasażer wyrazi na to zgodę. Jeśli nie, kwota za bilet musi zostać zwrócona”.

Lista rekomendacji Komisji Europejskiej obejmującej minimalne warunki voucherów

Komisja Europejska wydała listę rekomendacji obejmującą minimalne warunki voucherów za nieodbyte loty po 1 marca 2020 roku, co ma zapobiec możliwym nieporozumieniom pomiędzy liniami lotniczymi, a ich klientami. Najważniejsze rekomendacje wpisane na listę to:

  • voucher powinien być ważny minimum 12 miesięcy, jeśli klient nie wykorzysta tego vouchera w tym terminie, to przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu całości lub część niewykorzystanego vouchera w terminie 14 dni; klient może żądać zwrotu kwoty, na którą wystawiono voucher;
  • klient posiadający voucher powinien mieć możliwość opłacenia nim dowolnego lotu oferowanego przez linie lotnicze;
  • klient, który zakupił bilet przez pośrednika, powinien mieć możliwość wykorzystania vouchera w ten sam sposób;
  • voucher może być wykorzystany na rezerwację przelotu dla innych osób – nie tylko dla pasażera, na którego dane został wystawiony anulowany bilet;
  • linie lotnicze powinny zwiększyć atrakcyjność swojej oferty poprzez zwiększenie kwoty vouchera w stosunku do uiszczonej ceny za bilet;

Lista rekomendacji dotyczy również biletów wystawianych przez innych przewoźników m.in. promowych, kolejowych czy autobusowych.

Rekomendacje Komisji Europejskiej nie są wiążące prawnie, ale mogą przyczynić się do wzrostu atrakcyjności voucherów dla klientów. Zalecenia te nie zmieniają dotychczasowego prawa.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*